Svet zdravia je unikátny koncept špecializovaných poradní pre trvalé schudnutie. Vo všetkých poradniach pracujú odborne vyškolení a certifikovaní špecialisti. Svet zdravia neustále zvyšuje odbornú kvalifikáciu svojich špecialistov formou odborných školení, pretože chce, aby starostlivosť o klientov bola skutočne na profesionálnej úrovni.

Vo Svete zdravia pracuje 169 profesionálne vyškolených špecialistov, vďaka ktorým dosahujú naši klienti optimálnu hmotnosť a zlepšenie celkovej kondície.

Chudnite s našími expertmi

RNDr. Petr Fořt, CSc. Autor 20 knih o výžive

Vo Svete zdravia má na starosti vývoj programu Komplexnej nutričnej typológie, školenia špecialistov, vývoj doplnkov stravy a je vedúcim oddelenia spracovania biochemických vyšetrení krvi.

"Všetko čo zjeme, musí prejsť tráviacim traktom. Strava pritom obsahuje nielen základné makro a mikro živiny, ale aj stovky ďalších látok, ktoré môžu byť pre náš organizmus prospešné alebo naopak. Preto nič nie je tak dôležité ako výživa."

MUDr. Ondřej Nývlt Predseda Lekárskej rady

Venuje sa vzdelávaniu špecialistov Sveta zdravia. Jeho úlohou je spájať poznatky modernej medicíny s nutričným poradenstvom. Taktiež sa zúčastňuje vývoja nových doplnkov stravy.

"Ako lekár som presvedčený, že výživa je skutočným kľúčom k zdraviu. Keď náš organizmus dostane všetko, čo potrebuje, poradí si aj s radom problémov sám."

MUDr. Alica Miedzińská

Prednáša na 1. Lekárskej fakulte UK, vo Svete zdravia má na starosti spracovanie biochemických vyšetrení krvi. Zúčastňuje sa tiež vývoja nových preventívnych a záchytných zdravotných programov Sveta zdravia.

"Nežijeme preto aby sme jedli, ale jeme preto aby sme žili."

MUDr. Petr Lošan Hlavný garant testovania

"Naše laboratórium testuje tzv. Trombofilné mutácie génov, ktoré ukazujú na zvýšené riziko trombofílie. Najzávažnejšia je Leidenská mutácia, ktorej nosičom je asi päť percent slovenskej populácie."

Ing. Hana Poskočilová

Spolumajiteľka vývojovej a výrobnej spoločnosti zajisťujíúcej pre Svet zdravia portfólio sofistikovaných doplnkov stravy.

"Viem, že duševnou a fyzickou aktivitou, pestrou stravou s prírodnými doplnkami stravy môžeme sami významne ovplyvniť svoje zdravie, predĺžiť si vek a udržať sa v dobrej kondícii. Nikdy nie je neskoro začať meniť zlé zvyklosti!"

MUDr. Lenka Řehořková Členka týmu rehabilitácie

Vo Svete zdravia sa zameriava na vnútorné lekárstvo a klinickú imunológiu, prácu s autovakcínami.

"Z mojich skúseností vyplýva, že podrobné posúdenie krvného obrazu a biochemických hodnôt je pre klienta vysoko motivujúce. Často si až vtedy uvedomí, že Svetu zdravia nejde len o redukciu jeho telesnej hmotnosti a zlepšenie fyzickej kondície, ale aj o zlepšenie zdravotného stavu."

Web si práve prezerá 62 ľudí.